ЗА МЕН

 

Роден съм през 1973 г. в гр. Попово. До 8-ми клас учих във  Второ СОУ "Проф. Никола Маринов " в гр. Търговище. След това продължих образованието си в Средно музикално училище " Филип Кутев " гр. Котел. Там завърших със специалност - Кавал и Гайда!

В момента упражнявам професията си, като вече 20 години работя в Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия" гр.Търговище! Администратор съм на сайта на Музикална школа "New Voices" - newvoicesbg.com